شیوه های پرداخت

شیوه های پرداخت

روش های پرداخت مبلغ در وب سایت اتوکارن فقط به صورت پرداخت آنلاین می باشد

پرداخت آنلاین با استفاده از درگاه واسط و معتبر زرین پال انجام خواهد شد