مشخصات فنی

  کوئل الدور ال 90 مناسب برای همه مدل های این خودرو

 • 5 از 1 رای
 • افزودن به لیست مقایسه

مشخصات فنی

  کوئل برو ال 90 مناسب برای همه مدل های این خودرو

 • 0 از 0 رای
 • افزودن به لیست مقایسه

مشخصات فنی

  میل سوپاپ خروجی دود ال 90 مناسب برای همه مدل های این خودرو

 • 0 از 0 رای
 • افزودن به لیست مقایسه

مشخصات فنی

  میل سوپاپ ورودی هوا ال 90 مناسب برای همه مدل های این خودرو

 • 0 از 0 رای
 • افزودن به لیست مقایسه

مشخصات فنی

  سینی فن کامل ال 90 مناسب برای همه مدل های این خودرو

 • 0 از 0 رای
 • افزودن به لیست مقایسه

مشخصات فنی

  درجه داخل باک-پمپ بنزین ال 90

  درجه داخل باک در قسمت عقب خودرو و زیر صندلی های عقب و در داخل باک خودرو قرار گرفته که

  سوخت را هنگام روشن شدن موتور خودرو پمپاژ می کند پمپ سوخت که در دسته سیستم سوخت

  رسانی خودرو قرار دارد، وظیفه پمپاژ و انتقال بنزین از باک به سر موتور را بر عهده دارد.

 • 0 از 0 رای
 • افزودن به لیست مقایسه

مشخصات فنی

  میل لنگ ال 90

  میل‌لَنگ قطعه‌ای در موتور است که حرکت خطی پیستون‌ را تبدیل به حرکت دورانی می‌کند.

   

 • 0 از 0 رای
 • افزودن به لیست مقایسه

مشخصات فنی

  قاب تسمه تایم ال 90 مناسب برای همه مدل های این خودرو

 • 0 از 0 رای
 • افزودن به لیست مقایسه

مشخصات فنی

  یاتاقان متحرک ال 90 مناسب بای همه مدل های این خودرو

  ساختمان یاتاقان متحرک با دسته پیستون حرکت کرده و میل‌لنگ در داخل آنها حرکت دورانی می‌کند.

 • 5 از 1 رای
 • افزودن به لیست مقایسه

نمایش بیشتر 1 از 10